• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  เดินวิ่งเพื่อการกุศลครั้งที่2-2562
  เดินวิ่งการกุศลและเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
  เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล 2562 วันที่ 3กพ62
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งพนักงานเปล
  รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานเปล 1 อัตรา สมัคร 26มีค62-4เมย62
  รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สมัคร 26มีค62-23เมย62
  ปลูกต้นไม้ เพิ่มความเขียวและออกซิเจนให้โรงพยาบาล
  เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ วันอาทิตย์ที่ 4มีค61
  กิจกรรมการปลูกพื้นรอบบริเวณโรงพยาบาล 24พค60
     

  จัดซื้อ / จัดจ้าง
  แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลปีงบ 2563 (ปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคา+จ้างเหมาบริการชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพ X-ray 2019-10-16
  แผนดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการรถโดยสาร 2019-04-25
  คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ รพ.พุทไธสง 2019-04-24
  สรุปผลการกำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ำกว่า 5,000-มี.ค-62  2019-04-17
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินตำกว่า 5,000 บาท เดือนมค62 2019-03-15
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินตำกว่า 5,000 บาท เดือนธค61 2019-03-15
  
  ภาพกิจกรรม
 
  ภาพอดีตเราชาว รพ.พุทไธสง ชุดที่ 2 ปี 50-52 
2018-07-04
  ภาพอดีตชาวเราชาว รพ.พุทไธสง ชุด 4 ปี 58-59 
2017-06-09
  ภาพอดีตเราชาว รพ.พุทไธสง ชุดที่ 1 
2017-04-28
 
>>>แสดงทั้งหมด...