• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รับบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน จากคุณอรนภา กฤษฎี(พี่ม้า)และทีมงาน
  เดินวิ่งเพื่อการกุศลครั้งที่2-2562
  เดินวิ่งการกุศลและเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ลว.27มค63
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ลว.21มค63
  รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ลว.3มค63 รับสมัคร 6-20มค63
  ปลูกต้นไม้ เพิ่มความเขียวและออกซิเจนให้โรงพยาบาล
  เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ วันอาทิตย์ที่ 4มีค61
  กิจกรรมการปลูกพื้นรอบบริเวณโรงพยาบาล 24พค60
     

  จัดซื้อ / จัดจ้าง
  ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ รพ.พุทไธสง ด้วย e-bidding 2020-01-20
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-12-27
  แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 งบลงทุน-งบค่าเสื่อม ระดับจังหวัด(ร้อยละ20) 2019-12-26
  แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 งบลงทุน-งบค่าเสื่อม ระดับจังหวัด(ร้อยละ70) 2019-12-26
  การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-12-14
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินตำกว่า 5,000 บาท เดือนสค62 2019-12-13
  
  ภาพกิจกรรม
 
  ภาพอดีตเราชาว รพ.พุทไธสง ชุดที่ 2 ปี 50-52 
2018-07-04
  ภาพอดีตชาวเราชาว รพ.พุทไธสง ชุด 4 ปี 58-59 
2017-06-09
  ภาพอดีตเราชาว รพ.พุทไธสง ชุดที่ 1 
2017-04-28
 
>>>แสดงทั้งหมด...